Koolitusel, seminaril ja konverentsil osalemise tingimused

Koolitustel, seminaridel ja konverentsidel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Selleks palume Teil välja valida soovitud koolitus/seminar/konverents ning registreeruda sellele registreerimislingi kaudu. 
Sisekoolituse tellimiseks palume ühendust võtta telefonil 5680 4505 või e-posti info@teadmisteinstituut.ee teel.

Registreerimise tingimused:
Peale registreerimist saadetakse Teile arve, mis tuleb tasuda arvel näidatud tähtajaks ja summas. Arve tähtajaks tasumine on kinnitus, et osaleja saab õiguse osaleda sündmusel. Juhul, kui arvet pole tähtajaks tasutud, on Teadmiste Instituudil õigus tühistada registreerimine ning kustutada osaleja(d) sündmusel osalejate nimekirjast.

Registreerimise tühistamine:
Juhul, kui te ei saa mingil põhjusel sündmusel osaleda, siis tuleb sellest meile kindlasti teada telefonil 56804505 või e-posti info@teadmisteinstituut.ee teel.
  • Kui teatate oma mitteosalemisest ette kuni 5 tööpäeva enne sündmuse toimumise kuupäeva, on Teil soovi korral võimalus osaleda järgmisel samaväärsel koolitusel/seminaril/konverentsil selle kalendriaasta jooksul või tagastame 100% tasutud sündmuse maksumusest.
  • Kui teatate oma mitteosalemisest ette vähemalt 3 tööpäeva, tagastame Teile 50% tasutud sündmuse maksumusest. 
  • Lühema etteteatamise või mitteteatamise korral raha ei tagastata.
Osalemistasu:
Koolitusel, seminaril ja konverentsil osalemise tasu sõltub konkreetsest sündmusest ja ajalisest kestvusest ning see on ära toodud vastava sündmuse müügipakkumises või programmi kirjelduses.

Tunnistused ja tõendid koolitusel osalemise kohta:
Teadmiste Instituut väljastab koolitusel või koolitusprogrammis osalejale vastava tunnistuse või tõendi, mis kinnitab kas siis programmi omandamist või selle läbimist. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolitus lõppes teadmiste kontrolliga. Muudel juhtudel väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.