Kommenteeri

Telefonimüük on surnud. Elagu telefonimüük!

Telefon heliseb. Kiirelt saab heidetud pilk numbrile. Märgates, et tegemist on võõra numbriga, tuleb esimeste mõtete seas pähe see, et keegi vist kuskilt firmast jälle helistab ning tahab midagi müüa. Samas jookseb paralleelselt läbi ka mõte, et äkki helistab keegi, kellel on minu jaoks midagi olulist teatada, näiteks helistatakse lasteaiast, koolist või ettevõttest, kellega äri ajame. Teadmata õiget vastust, tuleb sekundite jooksul teha otsus – võtta vastu või mitte võtta vastu. Tuleb tuttav ette?

Mõeldes eelnevale kirjeldusele, siis tahes tahtmata tekib küsimus - kas telefonimüük on oma aja ära elanud? Inimestel on tekkinud paaniline hirm saada müügikõne osaliseks ning sellises olukorras on juba iseenesest raske alustada avatud ja kahepoolselt suhtlemist potentsiaalse kliendiga.

Vaadates aga asja teiselt poolelt, siis üha vähem on efektiivseid kanaleid, kuidas oma müügi- ja turundussõnumiga jõuda uute klientideni, sest sõnumite rohkus ja muu müra on täitnud kõik võimalikud ja võimatud suhtlemiskanalid kliendiga. Selles olukorras näen ma hoopis telefonimüügi uut eelist, mida ehk veel paar aastat tagasi pähegi ei oleks tulnud. Kui mulle helistab müügiinimene, siis samal ajal koos tema kõnega ei tule taustal seotud reklaami (veel ei tule). On tavaliselt ainult üks müügisõnum. Seega julgen väita, et telefonimüük vastupidiselt ootustele, saab lähiajal hoopis olulisemaks müügikanaliks, kui ta ehk täna isegi on. Olen kohanud juba ettevõtteid, kes on sellest aru saanud, ning lisaks müügiga tegelevatele inimestele, on need ettevõtted hakanud oma kõiki töötajaid koolitama telefonimüügi vallas. Elagu telefonimüük!

Mõned mõtted, kuidas olla valmis oma äris telefonimüügi uueks tõusuks:

  • Vaadake üle, kes peale müügiosakonna on veel suutelised ettevõttes tegema telefonimüüki. Paremini sobivad inimesed ja üksused, kus on olemas muudel teemadel suhtlemine klientidega. Oluline on, et enne tuleb mitte müügiinimesi õpetada ja siis alles panna nad müüma. Kõigile ei sobi müügitöö ning valesti käitudes, võib kaotada senise hea töötaja.
  • Müügiosakond lahutada väiksemateks gruppideks ehk väiksemad müügitiimid. Nii on võimalik paindlikumalt nende tööd juhtida ning hoida neile antud toote või teenuse müük fookuses.
  • Müügijuhtide rolli muutus. Tiimijuht peaks olema ise ka aktiivne müüja, kes igapäevaselt tegeleb samuti müügiga. Administratiivsete juhtide osakaal peaks langema ning nn müügistatistika ja aruandlus peaks olema müügiassisdendi töö osa.
  • Toode tuleb esmalt teha meeldivaks müüjale, siis alles kliendile. Selleks on vaja õppida koos tiimiga tundma toodet mitte ainult teoreetiliselt, vaid võimalusel ka praktiliselt. Kindlasti tuleb rohkem tähelepanu pöörata sellele, miks ma seda toodet kliendile müün.
  • Müügiinimesi tuleb koolitada ja neid arendada laiapõhjalisemalt kui täna. Usaldus müüb. Mida kompetentsema, laia silmaringi ja hea suhtlemisoskusega inimesega on tegemist, seda suurem on tõenäosus, et kliendis tekib usaldus müüja vastu. Lisaks müügiinimese baasoskustele on hea mõte pakkuda neile kõnetreeninguid, näitlemise algõpetust, aktiivse kuulamisoskuse-, seoste loomise- ja loova mõtlemise treeninguid.

Lisa kommentaar

Email again: